Convivència i mascotes al Càmping Ecològic Lava - Càmping Ecològic Lava Bungalow Garrotxa
972 680 358 - 635 64 07 78 - reserves@campinglava.com

Convivència i mascotes al Càmping Ecològic Lava

Al càmping ens fa especial il·lusió que compartiu les vacances amb la vostra mascota per això volem deixar-vos per escrit les bones maneres de conviure amb  més animals i més gent.

La seva mascota ha de portar un collar amb el nom i telèfon per si ens cal contactar amb el propietari.

Dins el recinte sempre ha d’anar lligat.

Evitar que molesti als demés campistes i animals.

En qualsevol moment de la estada es podrà requerir la documentació.

Les mascotes tenen l’accés totalment restringit a la zona de  lavabos i dutxes, al rentador, piscina i la zona de platja de piscina i al parc infantil. Per motius sanitaris i de bona convivència esperem tots els amos ho respectin i ho portin a terme.

L’amo està obligat a recollir les deposicions sempre i, en cas sigui possible, es dilueixen les miccions amb aigua per assegurar la salubritat de la via, evitant la degradació del mobiliari.

Al fer el registre del Check In, el propietari ha d’aportar la cartilla de vacunació i el document que acrediti que porta el chip.

IMPORTANT: la tinença de gossos a les instal·lacions del Càmping Ecològic Lava comporta per part de les persones responsables l’obligat compliment de les normatives de convivència establertes al Reglament intern i les contemplades a l’art.3 del Real Decret 287/2002 per el que es desenvolupa la Llei 50/1999 de 23 de desembre sota el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals (plenament vigent i d’aplicació).

 

Convivencia y mascotas en Camping Ecològic Lava

Al camping nos hace especial ilusión el hecho de compartir las vacaciones con vuestra mascota. Por ello, queremos describir el manual de las buenas formas  para convivir con otros animales y con más personas.

Tu mascota tiene que llevar un collar con un nombre y teléfono por si necesitamos contactar con el propietario.

Dentro del recinto del camping siempre tiene que ir atado.

Hay que evitar que moleste a los demás campistas y animales.

En cualquier momento de tu estancia se te podrá pedir la documentación.

Las mascotas tienen acceso RESTRINGIDO, ya sea por sanidad como por una buena convivencia en: los baños, duchas, lavadero, piscina y zona de playa de piscina, y zona de juegos infantiles. Esperamos que los propietarios lo respeten.

El propietario está obligado a recoger las deposiciones siempre y, en caso de ser posible, también diluir agua para asegurar la salubridad de la vía evitando la degradación del mobiliario.

Al hacer el Registro/Check In, el propietario ha de aportar la cartilla de vacunación y el documento que acredite que el animal lleva su chip identificativo.

IMPORTANTE: El hecho de tener animales a las instalaciones del Camping Ecológico Lava comportan para las personas responsables el obligado cumplimiento de las normativas de convivencia establecidas en el reglamento interno y las contempladas al Art.3 Real Decreto 287/2002 por el que se desarrolla la Ley 50/1999 de 23 de diciembre bajo el régimen jurídico por tener  animales potencialmente peligrosos.

Decreto 2/2008 de 15 de abril el cual se aprueba la Ley de protección de animales.

Copyright © 2018 Tots els drets reservats. Política de privacitat
Open chat
1
Tens dubtes?
Hola! Et podem ajudar en alguna cosa?